لیبل شرینک

Hits: 683

لیبل شرینک لیبل شرینک

لیبل شرینک مناسب برای انواع محصولات بهداشتی و مواد غذایی

لیبل شرینک شیوه ای جذاب وکم هزینه برای فروش محصولات وافزایش سهم بازار شماست.

 

به منظور ساخت محصولی که شمارا دربازارسرافراز و موفق کند،هنگام آغازیک پروژه شرینک می بایست مسائل مختلفی را در نظر بگیرید. ابتدا

می بایست از نوع ظرفی که قرار است لیبل گذاری شود آگاهی داشته باشید.

 

پس از انتخاب ظرف مورد نظر ، اگر درخط تولید شما لیبل انداز  اتوماتیک نصب شود، سازنده  ماشین اندازه لیبل را به شما خواهد داد، اما اگر لیبل را به صورت برش شده می خرید،خود می توانید اندازه لیبل را محاسبه نمایید.

ابعاد مورد استفاده درلیبل شرینک عرض و ارتفاع است. به منظور اندازه گیری عرض لیبل بزرگترین  قسمت ظرف را در پیرامون اندازه  بگیرید .

پس از اندازه گیری پیرامون  ظرف ، به  آسانی می توانید  اندازه  عرض واقعی  لیبل را تعیین نمایید. ارتفاع لیبل به این موضوع بستگی دارد که شما تا کجا می خواهید لیبل به اتمام برسد.

 

آیا لیبل می بایست کل  ظرف را  از ته ظرف تا دهانه ظرف بپوشاند؟ همچنین انتخاب شما می تواند تنها لیبلی برای بدنه ظرف و یا تنها برای پوشش درب و  دهانه ظرف باشد.

با توجه به محدودیت شرینک پذیری فیلم مورد استفاده، انتخاب نهایی با صاحب محصول است.

همچنین شما می توانید ارتفاع لیبل را  برای پوشش درب ظرف به عنوان ابزاری برای جلوگیری از تقلب تنظیم کنید. این کار می تواند نیاز شما به یک نوار ضد تقلب ثانویه و یا یک سیل القایی را برطرف نماید.

برو بالا